Urząd Gminy w Bedlnie

Bedlno 24, 99-311 Bedlno

Bedlno,  dn. 19.07.2021r.

KOMUNIKAT KLĘSKI

Informuję, że rolnicy, których uprawy dotknięte zostały klęską huraganu dn. 14 lipca 2021r. mogą składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie wnioski o oszacowanie strat zniszczonych upraw  oraz zniszczonych budynków służących do produkcji rolnej.

Wnioski o oszacowanie szkód można składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie w terminie do dnia 23 lipca 2021 r. (nie później niż przed zbiorem upraw).

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Bedlnie oraz na stronie internetowej www.bedlno.pl

Jednym z załączników do wniosku o oszacowanie szkód jest wydruk wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok 2021 złożonego w ARiMR.

 

 KOMUNIKAT DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

W imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie zapraszam hodowców trzody chlewnej na szkolenie w zakresie ASF, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie dn.  22 lipca 2021r. (czwartek) o godz. 10.00.

Wójt Gminy

/-/ Józef Ignaczewski