Straty

INFORMACJA 

Wójt Gminy Bedlno, informuje, że w przypadku wystąpienia szkód w budynkach mieszkalnych / gospodarczych spowodowanych ostatnimi zjawiskami atmosferycznymi w postaci: silnych, porwistych wiatrów i burz mieszkańcy Gminy Bedlno mogą wnioskować o zasiłek celowy w związku z wystąpieniem powyższym wydarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. W tym celu należy pobrać wniosek, i złożyć go w Sekretariacie Urzędu Gminy Bedlno
w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30. Powołana została komisja ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Bedlno oraz pomocy w usuwaniu tych skutków, w tym wypłaty pomocy finansowej w formie zasiłków celowych.

 

Wójt Gminy Bedlno
 Józef Ignaczewski

Załącznik do pobrania:

 

Szkody nawałnice