Urząd Gminy Bedlno uprzejmie prosi mieszkańców sołectw:

Bedlno Parcel, Bedlno Wieś, Florianów, Groszki, Janów, Konstantynów, Kręcieszki, Mateuszew, Orłów – Parcel, Pniewo, Potok, Stanisławice, Szewce Nadolne, Szewce Owsiane, Szewce Walentyna, Waliszew, Wojszyce Kolonia, Wojszyce Parcel, Wyrów,

 o podanie stanu licznika na wodomierzu do dnia 18 sierpnia 2021r. w celu wystawienia faktury VAT za zużycie wody, za okres od 02.03.2021 r. do 01.09.2021 r.