komunikat

Urząd Gminy w Bedlnie

Bedlno 24, 99-311 Bedlno

Bedlno,   14.07.2021r.

KOMUNIKAT

Informuję, że rolnicy, których uprawy dotknięte zostały klęską gradu dn. 12 lipca 2021r. (dotyczy w szczególności gruntów rolnych położonych w obrębach geodezyjnych: Szewce Nagórne, Szewce Walentyna Marynin, Szewce Owsiane i Dolne – od strony Szewc Nagórnych, Wojszyce, Baranowizna) mogą składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie wnioski o oszacowanie strat.

Wnioski o oszacowanie szkód można składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie w terminie do dnia 20 lipca 2021 r. (nie później niż przed zbiorem upraw).

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Bedlnie oraz na stronie internetowej www.bedlno.pl

Jednym z załączników do wniosku o oszacowanie szkód jest wydruk wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok 2021 złożonego w ARiMR.

Wójt Gminy

/-/ Józef Ignaczewski