Informacja Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 lipca 2021 roku dot. przeprowadzenia treningu systemu ostrzegania i alarmowania połączonego z upamiętnieniem 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Bedlno, dnia 12 lipca 2021 r.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu  1 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania połączony z upamiętnieniem 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W związku z powyższym na terenie gminy zostaną włączone syreny alarmowe

– ciągłym sygnałem dźwiękowym na czas 1 minuty.

 

Wójt Gminy Bedlno
Józef Ignaczewski