Informacja w sprawie usuwania folii rolniczych

Gmina Bedlno planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” nabór drugi.

W związku z powyższym Gmina przystąpiła do sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie wniosków od rolników.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Programie mogą składać wnioski w terminie 6-7.07.2021r. w Urzędzie Gminy w Bedlnie.  

Planowany termin odbioru folii: I półrocze 2022r.

Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy w Bedlnie oraz na stronie www.bedlno.pl

Zgodnie z Programem rolnicy, zobowiązani będą do dostarczenia odpadów w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę Bedlno.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów w ramach Programu ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Gmina realizowała będzie zadanie pod warunkiem, pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania

Pliki do pobrania: