Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowy obowiązek dla mieszańców.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowy obowiązek dla mieszańców.

Od 1 lipca 2021r.  istnieje obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy źródeł ciepła o mocy nie przekraczającej 1MW i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Jeśli budynek jest ogrzewany np. pompą ciepła, to również należy złożyć deklarację.

Termin złożenia deklaracji:

–  12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących,

– 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw w nowo powstałych budynkach

Deklaracje można składać w następujący sposób:

–  w formie elektronicznej, czyli przez Internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego,

– w formie papierowej- wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Bedlnie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Deklarację można wydrukować ze strony: zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ lub www.bedlno.pl bądź pobrać w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić grzywna (zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków), która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące obowiązku składania deklaracji do CEEB są dostępne i gotowe do pobrania na stronie internetowej: www.zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

CEEB-dla-wlaścicieli-i-zarządców

Deklaracja budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja budynki i lokale niemieszkalne