Stypendia Wójta Gminy Bedlno

W dniu 28 czerwca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Wójta Gminy Bedlno za osiągnięcia naukowe i sportowe w roku szkolnym 2020/ 2021.

Kryterium otrzymania stypendium naukowego było uzyskanie średniej ocen równej lub wyższej niż 5,0 oraz zachowania wzorowego lub bardzo dobrego, w przypadku stypendium za osiągnięcia sportowe było zdobycie nagrody na zawodach najniżej szczebla powiatowego.

W uroczystości wzięli udział gospodarz uroczystości Wójt Gminy Bedlno – Józef Ignaczewski, Przewodnicząca Rady Gminy – Anna Ratajczyk,  Przewodnicząca Komisji Socjalnej Oświaty i Kultury Rady Gminy – Ewa Pilarska oraz dyrektorzy szkół: Ewa Kowalska, Edyta Brzozowska, Dorota Stelmaszczyk, Elżbieta Wawrzonkowska, Agata Florczak. Nagrodzeni otrzymali stypendium w wysokości – 200,00 zł oraz okolicznościowe dyplomy.

Rodzice nagrodzonych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. 

Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Bedlnie 

Lista nagrodzonych za osiągnięcia naukowe: 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Bedlnie:

 1. Misztal Maja,
 2. Uzarek Szymon,
 3. Pawlik Paweł,
 4. Witkowska Jan,
 5. Żuchowki Nikolas,
 6. Derdoński Jakub,
 7. Urbańska Magdalena,
 8. Bogdańska Antonina,
 9. Starosta Małgorzata,
 10. Tarczyńska Weronika,
 11. Starosta Hubert,
 12. Wężyńska Natalia,
 13. Gajewski Kacper.

Szkoła Podstawowa im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie:

 1. Prośniewski Antonii,
 2. Wieteska Gracjan,
 3. Kowalski Wiktor,
 4. Łąpieś Marta,
 5. Majtczak Mateusz,
 6. Tarkowska Julia,
 7. Frątczak Maciej,
 8. Jankowska Amelia,
 9. Król Alicja.

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiewo w Pniewie:

 1. Węgorowska Anna,
 2. Burcewicz Marcin,
 3. Nowacka Maja,
 4. Suchorzewska Marcelina,
 5. Misztal Wiktoria,
 6. Kapcia Julia.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych:

 1. Grabowska Wiktoria,
 2. Nikodemiak Alicja,
 3. Fercikowska Zofia,
 4. Czubiak Julia,
 5. Wawrzonowska Gabriela,
 6. Ratajczyk Natalia,
 7. Ratajczyk Weronika,
 8. Fabiańska Alicja,
 9. Tomczak Joanna,
 10. Antczak Julia,
 11. Bilski Hubert,
 12. Fercikowska Zuzanna.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żeronicach:

 1. Kołach Wojciech,
 2. Bołdowicz Julia,
 3. Czarnecka Magdalena.

Lista nagrodzonych za osiągnięcia sportowe:

Szkoła Podstawowa im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie:

 1. Cieplak Kacper,
 2. Drabik Amelia,
 3. Kostrzewa Kornelia,
 4. Medyński Jakub.

Nagrody wręczał Wójt Gminy Bedlno Pan Józef Ignaczewski, który gratulował nagrodzonym i życzył im udanych wakacji.

Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze przy herbacie i słodkościach.