folie rolnicze

Informacja w sprawie usuwania folii rolniczych

Informuję, że Gmina Bedlno planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” nabór drugi.

W związku z powyższym Gmina przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie wniosków od rolników.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Programie mogą składać wnioski w terminie do dn. 6 lipca 2021r. w Urzędzie Gminy w Bedlnie.  

Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. Nr 28) oraz na stronie www.bedlno.pl

Zgodnie z Programem rolnicy, zobowiązani będą do dostarczenia odpadów w wyznaczonym terminie (planowany termin: I półrocze 2022r.) do miejsca wskazanego przez Gminę Bedlno.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów w ramach Programu ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Gmina realizowała będzie zadanie pod warunkiem, pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.

 Wójt Gminy Bedlno

/-/  Józef Ignaczewski

Załączniki do pobrania: