ekologiczny dzień dziecka w SP. Bedlno

Ekologiczny Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II  w Bedlnie

 W dniu 11 czerwca 2021r  w naszej szkole na boisku orlik odbył się Ekologiczny Dzień Dziecka. Staraliśmy się zachować i przestrzegać wszystko to co w zgodzie  z naturą.

  1. Plenerowe spędzanie czasu na karimatach, kocach z ekologicznymi przekąskami : arbuzy, truskawki, czereśnie…
  2. Ekologiczne występy dziewcząt z koła tanecznego „Wirujące spódnice” i „Gwiazdeczki”
  3. Wręczenie nagród z odbytych konkursów przez Wójta Gminy Bedlno Pana Józefa Ignaczewskiego i koordynatorów  projektów dofinansowanych przez WFOŚ i GW w Łodzi.  Nagrody zostały zakupione częściowo z Funduszu i z wkładu  własnego tj. JST.  

Jesteśmy już na finiszu realizacji dwóch projektów dofinansowanych z WFOŚiGW w  Łodzi, w jakże trudnym okresie realizacji. Oczywiście gdyby nie wsparcie Organu Prowadzącego, szczególnie Pana Wójta i Pani Skarbnik nie było by nowych pomocy i nagród na konkursy.

#Projekt  I p.n. „Utworzenie punktu dydaktycznego pn” Strefa ekologiczno-przyrodnicza  przy Szkole Podstawowej w Bedlnie”

pozyskane środki to kwota 49 467,00 zł

wkład własny 5000,00 zł

całe zadanie 54 467,00 zł 

#Projekt  II pod nazwą „Edukacja ekologiczna przy Szkole Podstawowej w Bedlnie” 

pozyskane środki 26 416,00 zł

wkład własny 2 969,00zł

całe zadanie 29 385,00 zł 

  1. Konkurs wokalny ” Oszczędzaj wodę”
  2. Ekologiczne kąciki klasowe -konkursy wewnątrzklasowe

Zdjęciowy misz -masz