sołtys

„Sołectwo na plus” - Sołectwa z gminy Bedlno na liście rankingowej

W związku z projektem „Sołectwo na plus” Sołtysi z Gminy Bedlno  do dnia 1 lutego 2021 roku mogli złożyć do Urzędu Marszałkowskiego w imieniu Sołectwa zgłoszenie do naboru. Zgłoszenia dotyczyły projektów realizowanych w terminie od 1 lipca 2021 roku do 15 listopada 2021 roku oraz dotyczyły realizacji zadań własnych gminy. Zgłoszenia zostały ocenione merytorycznie przez Komisję Konkursową, w związku z czym zostały przyznane punkty.

Z przyjemnością ogłaszamy iż na liście rankingowej dzięki wysokiej ocenie merytorycznej znalazło się 6 Sołectw: 

  • Sołectwo Orłów – Parcel
  • Sołectwo Szewce Owsiane
  • Sołectwo Szewce Nadolne
  • Sołectwo Dębowa Góra
  • Sołectwo Kamilew
  • Sołectwo Załusin

 

Planowane zadania Sołectw:

Orłów – Parcel: „Plac zabaw dla dzieci”,

Szewce Owsiane: „Biesiady pod chmurką w miejscowości Szewce Owsiane”,

Szewce Nadolne: „Budowa altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szewce Nadolne”, Dębowa Góra: „Modernizacja tarasu i schodów przed świetlicą wiejską”,

Kamilew: „Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kamilew”, Załusin: „Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej”.

Teraz nadszedł czas na złożenie wniosków przez Gminę Bedlno o przyznanie dotacji, natomiast ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie w czerwcu Sejmik Województwa Łódzkiego.

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski