harmonogram dyżurówHarmonogram dyżurów wakacyjnych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bedlno w okresie od 28. 06. 2021 r. do  20. 08. 2021 r. 

podstawa prawna Zarządzenie Nr 47/ 2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08 kwietnia 2020 r. 

Miejsce pełnionego dyżuru wakacyjnego

Okres trwania dyżuru od ….- do… w godzinach

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej               w Bedlnie

28. 06. – 02. 07. 2021 r.

7/00- 16/ 00

Punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej                 w Bedlnie

05. 07. – 09. 07. 2021 r.

7/00- 16/ 00

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej               w Żeronicach

12. 07. – 16. 07. 2021 r.

7/00- 16/ 00

Punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej                  w Żeronicach

19. 07. – 23. 07. 2021 r.

7/00- 16/ 00

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej               w Pleckiej Dąbrowie

26. 07. – 30. 07. 2021 r.

7/00- 16/ 00

Punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej                 w Pleckiej Dąbrowie

02. 08. – 06. 08. 2021 r.

7/00- 16/ 00

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej               w Szewcach Nadolnych

09. 08. – 13. 08. 2021 r.

7/00- 16/ 00

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej               

w Pniewie

16. 08. – 20. 08. 2021 r.

7/00- 16/ 00

  1. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bedlno w bieżącym roku szkolnym. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do punktu przdszkolnego lub oddziału przedszkolnego w nowym roku szkolnym.
  2. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny  do 31 maja danego roku. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w szkole lub w punkcie przedszkolnym macierzystym.
  3. W okresie dyżurów wakacyjnych nie planowane jest korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym.