Infrastruktura Sportowa Plus – Dotacja Na Boisko Sportowe W Pniewie

W dniu 12 maja 2021r., na zorganizowanej przez Wójta Gminy Bedlno konferencji prasowej na stadionie w Pniewie gościł Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński.

Spotkanie dotyczyło programu „Infrastruktura sportowa Plus” w ramach którego, gmina Bedlno pozyskała środki z dotacji celowej  z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 70.000,00 zł.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na modernizację, doposażenie i rozbudowę stadionu sportowego w Pniewie – Etap II. 

W etapie I w roku 2019 Gmina pozyskała środki w wysokości 90.000 zł.

Z pozyskanych środków przy wsparciu środków własnych Gminy jest planowane:

– zakup i montaż piłko chwytów za bramkami,

– zakup i montaż wiat dla zawodników rezerwowych,

– zakup i montaż elementów ogrodzenia trybun od boiska,

– zakup i montaż elementów ogrodzenia stadionu,

– zakup i montaż oświetlenia boiska,

– zakup i montaż kostki brukowej wokół szatni,

– montaż bieżni lekkoatletycznej ok. 100m.