MIESZKAŃCY GMINY BEDLNO

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Gminy Bedlno można odebrać nieodpłatnie maseczki jednorazowego użytku, które zostały przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów  w ilości  trzech sztuk na mieszkańca naszej Gminy.

Każdy mieszkaniec może odebrać przydział maseczek dla pozostałych domowników.

Z poważaniem
Wójt Gminy Bedlno
Józef Ignaczewski