„ Człowiek żyje tak długo, jak żyje nasza pamięć o Nim ’’

  

          Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Sołtysa Tadeusza Kubiaka

                    Składamy Kondolencje Rodzinie i Najbliższym oraz wyrazy najgłębszego współczucia

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bedlno                                                                        Wójt Gminy Bedlno

     wraz z Radnymi Gminy Bedlno                                                                z Pracownikami Urzędu Gminy Bedlno

 

                                                                              Sołtysi Gminy Bedlno