Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, iż zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421) posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek natychmiastowego poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.

Zgłoszenia można dokonywać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie (ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno), faxem (24 337 17 01) lub drogą e-mailową (sekreatariat@piw.kutno.pl). Do formularza (rejestr zgłoszeń padłego bydła) należy dołączyć kopię dokumentu odbioru padliny, wydanego przez zakład utylizacyjny.