W ramach działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, Gmina Bedlno zakupiła jeden komputer stacjonarny oraz 22 laptopy, które trafiły do uczniów i nauczycieli szkół  podstawowych z ternu naszej gminy.

Całkowita kwota projektu wyniosła 45 000,00 zł i w całości pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do szkół i użyczony uczniom oraz nauczycielom w celu realizacji edukacji zdalnej, w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych w formie tradycyjnej.

Po zakończonej epidemii sprzęt wróci do szkoły, gdzie będzie służył wszystkim uczniom w celach edukacyjnych.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.