informacja

Zaproszenie na XX Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno

19 lutego 2021 roku (tj. piątek) godz. 10:00

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

2.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)        zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2021-2026;

b)        wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2021 rok;

c)        udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu;

d)       przekazania petycji w sprawie zapowiadanych masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych przez Rząd RP od 2021 roku;

e)        wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Kutnowskiego części zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w roku 2021.

3.      Interpelacje i zapytania Radnych.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

Informuje się, że w dniu 19 lutego 2021 r. sesja odbędzie się o godz. 10:00 . Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  obrady sesji odbędą się bez udziału sołtysów, publiczności oraz mediów. Obrady będzie można oglądać on-line, w podanym wcześniej linku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Ratajczyk