W załączeniu pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie.