Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno !

     Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ubiegłym roku rozpoczęło pracę w ramach pilotażowego projektu „Centrum Wsparcia Doradczego”. Projekt realizowany jest w 15 województwach. Łącznie bierze w nim udział 38 partnerstw, w skład których wchodzą 333 gminy i 33 samorządy powiatowe.

     W województwie łódzkim zostały utworzone dwa takie partnerstwa. Gmina Bedlno uczestniczy w jednym z nich, a mianowicie w ramach partnerstwa „Między Kutnem a Łęczycą” do którego akces zgłosiły wszystkie samorządy powiatowe, miejskie i gminne z powiatów kutnowskiego i łęczyckiego. Istotą projektu jest rozwój współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi poprzez opracowanie wspólnych dokumentów rozwojowych m. in: Strategię  Terytorialną.  Przygotowanie dokumentów strategicznych odbywa się w formie wspólnych warsztatów i prac Grupy Roboczej stworzonej przez samorządy z obszaru Partnerstwa wraz z ekspertami Związku Miast Polskich.

      Posiadanie tych opracowań pozwoli samorządom na sprawniejsze zarządzanie usługami publicznymi na całym obszarze Partnerstwa. Będzie to także podstawa do aplikowania o fundusze unijne i rządowe w kolejnych latach. Jednym z pierwszych kroków na drodze do opracowania Strategii Partnerstwa jest przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Partnerstwa w tym mieszkańców naszej Gminy. Celem badania jest poznanie opinii mieszkańców o miejscu w którym żyją, sposobach korzystania z usług publicznych i potrzebach w tym zakresie. Wyniki tych badań stanowić będą fundament diagnozy obszaru Partnerstwa, a więc wyznaczą kierunek całości prowadzonych wspólnie dalszych prac.

       Badanie odbywać się będzie w formie ankiety elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej Gminy (www.bedlno.pl). Zachęcamy mieszkańców do zabrania głosu. Każda odpowiedź i każda ankieta będzie się dla nas liczyć, gdyż istotą naszej codziennej pracy są działania na rzecz mieszkańców. Dlatego ich opinie są szczególnie ważne w planowaniu przyszłości. Im większa będzie liczba wypełnionych ankiet, tym większa waga naszego głosu i silniejsza diagnostyczna legitymizacja otrzymanych wyników.

Wypełnij Ankietę

         Formularz ankietowy liczy trzynaście pozycji, m.in. pytania o poziom usług publicznych, przyzwyczajenia transportowe czy potrzeby inwestycyjne gminy, w której mieszkamy. Całe badanie jest anonimowe, a podmiotem przeprowadzającym ankiety jest Związek Miast Polskich.

Badenie będzie trwało w dniach od 18.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r. Wypełnianie ankiety trwa ok. 15 – 20 minut.

Gorąco zachęcam do wypełniania ankiet.

 

/-/ Józef Ignaczewski

Wójt Gminy Bedlno