Więcej czasu na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych

Zgodnie  z komunikatem z   Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 07 maja 2024r.:

Do 17 czerwca 2024r.  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski wydłużył w tym roku termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Na wprowadzanie zmian w deklaracjach bez konsekwencji finansowych rolnicy mają czas do 1 lipca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 12 lipca, ale w tzw. okresie sankcyjnym za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1 proc.

Informujemy ponadto, że:

Pracownicy  Ośrodka Doradztwa Rolniczego pełnią dyżury w  Urzędzie  Gminy w Bedlnie w następujących dniach:

  • Poniedziałek w 8.00-15.00
  • Środa w godz. 8.00-15.00
  • Piątek w godz. 8.00-15.00