polski

Zadanie obejmować będzie prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele par. pw. św. Barbary i Zwiastowania N. P. Marii w Pleckiej Dąbrowie. Ten drewniany zabytek ruchomy pochodzi z końca XVIII wieku i do dziś zdobi wnętrze świątyni swoim barokowym stylem. Ważne jest wiec, aby zadbać o jego stan techniczny i estetyczny.
Zadanie dofinansowane jest ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W załączeniu: Dokumentacja postępowania
Dokumentacja zamieszczona także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bedlno.
https://ugbedlno.bip.org.pl/index/index/id/3433

Załączniki do pobrania:

Dokumentacja postępowania – Parafia Plecka Dąbrowa