Informacja o podpisaniu umowy na zadanie pn.  Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Kamilew gm. Bedlno.

– Projekt współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W grudniu 2023r.  Gmina Bedlno złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania pn. Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Kamilew gm. Bedlno.

Pan Andrzej Górczyński Członek Zarządu Województwa Łódzkiego i Pan Piotr Adamczyk Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Wójt Gminy Bedlno Pan Józef Ignaczewski dn.  28 marca  2024r podpisali umowę na realizację w/w zadania. W ramach umowy przyznano dotację celową w wysokości 124 810,00 zł – pomoc finansowa wynosi około 80% kosztów zadania. Realizacja zadania  planowana jest w terminie  maj-grudzień  2024r.  W ramach zadania prowadzone będą prace związane z poprawieniem stanu technicznego zbiornika znajdującego się w miejscowości Kamilew na działkach gminnych o nr ewid. 66/1; 64/2. Zakres prac obejmuje m.in.: czyszczenie zbiornika, odmulanie wraz z kształtowaniem skarp,  ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków,  wymiana przepustu, prace porządkowe na terenie. 

foto zbiornik KAMILEW