Do Urzędu Gminy w Bedlnie dotarły informacje od mieszkańców o osobach podających się za pracowników firmy skierowanych i polecanych przez Sekretarza Gminy Bedlno w zakresie realizacji projektów unijnych polegających na wymianie źródła ciepła lub montażu instalacji fotowoltaicznej. Sekretarz Gminy Bedlno nie udzielał żadnej firmie aprobaty ani upoważnień do tego typu działań jak również Urząd Gminy Bedlno nie jest organizatorem spotkań mieszkańców z firmami zewnętrznymi proponującymi usługi termomodernizacyjne.  

Na terenie Gminy Bedlno działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny „Czyste Powietrze”. Punkt znajduje się w budynku Urzędu, a wszystkie spotkania z mieszkańcami w terenie są uzgadniane z Sołtysami poszczególnych miejscowości.

Apelujemy do mieszkańców naszej gminy o to, aby zachowali oni czujność i ostrożność w takich przypadkach. Prosimy o przekazanie informacji osobom starszym, najbardziej narażonym na próby wyłudzenia danych personalnych. Osoby te usiłują namówić mieszkańców do wymiany źródła ciepła na nowe, umawiają się na indywidualne konsultacje i spotkania z ekspertami, lub proponują załatwienie formalności związanych ze zwiększeniem limitu energii elektrycznej.