Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach organizuje uzupełniający kurs chemizacyjny dla rolników z gminy Bedlno     

Warunkiem uczestnictwa w kursie uzupełniającym jest okazanie starego zaświadczenia. Ukończenie kursu jest jednym z warunków uzyskania dopłat obszarowych. Zaświadczenie jest niezbędne przy kontroli ARiMR.

Świadectwo ukończenia kursu chemizacyjnego jest ważne 5 lat.

Zapisy wraz z wpłatami przyjmuje:

Andrzej Karniszewski tel. 519 301 056

koszt kursu –  120 zł, czas trwania szkolenia – jeden dzień

Wykonujemy również badanie sprawności technicznej opryskiwaczy polowych opryskiwacz polowy – 180 złotych brutto