Łódź, 25 sierpnia 2023 r.

          RT-II.002.4.2023

 

Panie i Panowie
Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci

miast i gmin

województwa łódzkiego

Szanowni Państwo,

 

pragnę poinformować, że do końca sierpnia br. rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne do 5 ha użytków rolnych, mogą przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W związku ze zbliżającym się terminem, jaki pozostał na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa żądania przyznania wsparcia zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszersze rozpowszechnienie informacji dot. tego programu wśród rolników na Państwa terenie.

            Odnosząc się, zaś do samego programu w terminie W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dobrowolna i może zostać przyznana rolnikom:

  • posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;
  • którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r. (lub są następcami prawnymi takich rolników). Kwota wsparcia wyniesie równowartość w złotych kwoty 225 EUR/ha (maksymalnie 1 125 EUR na gospodarstwo).

Zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne rodzaje płatności bezpośrednich, tj. podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, ekoschematy i płatności związane z produkcją.

Jednocześnie rolnicy ubiegający się o płatność dla małych gospodarstw nadal będą uprawnieni do uzyskania:

  • uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego oraz
  • wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno-środowiskowoklimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych.

W związku z tym każdy rolnik powinien ocenić, co jest bardziej opłacalne, tj. pozostanie przy wcześniejszym wniosku, czy – zamiast tego – otrzymanie płatności dla małych gospodarstw. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

W związku z powyższym proszę o jak najszersze rozpowszechnienie ww. informacji wśród gospodarstw rodzinnych na Państwa terenie.

 

Łączę wyrazy szacunku i poważania

 

WOJEWODA ŁÓDZKI

Karol Młynarczyk