Święto Św. Floriana - Patrona Wszystkich Strażaków

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA ŚW. FLORIANA PATRONA STRAŻAKÓW

Druhowie i Druhny, drodzy Strażacy

Z okazji Dnia Waszego patrona – św. Floriana

pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia.

Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego,

niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują

to działania wpisane w codzienną służbę.

Dziękujemy za wykazywanie zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzkie.

Życzymy Wam niewyczerpanej siły i mnóstwa wytrwałości,

wyrozumiałości bliskich, licznych sukcesów

oraz wiele satysfakcji z pracy i służby społeczeństwu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bedlno

Anna Ratajczyk

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA ŚW. FLORIANA PATRONA STRAŻAKÓW