Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie

Chrosno, dnia 27-09-2022


Znak spr.: ZG.801.5.2022


Miejskie i Gminne
Ośrodki Pomocy Społecznej
na terenie Nadleśnictwa Kutno


Dotyczy: pozyskania drewna na zasadzie samowyrobu Nadleśnictwo Kutno informuje, że w celu zabezpieczenia potrzeb na drewno opałowe społeczności lokalnej istnieje możliwość odpłatnego pozyskania drewna na zasadzie samowyrobu w lasach nadleśnictwa po uprzednim skontaktowaniu się z miejscowym leśniczym.

 

Z poważaniem
mgr inż. Janusz Młynarczyk
Nadleśniczy
Nadleśnictwo Kutno

W załączeniu pismo dotyczące możliwości pozyskania drewna opałowego na zasadzie samowyrobu.