komunikat

UWAGA!

 Na terytorium Republiki Federalnej Niemiec skradziono środki ochrony roślin, które zostały zablokowane w Niemczech z powodu niezgodności jakościowych. Istnieje ryzyko ponownego pojawienia się tych środków na rynkach krajów Unii Europejskiej, w tym również w Polsce. 

Są to następujące środki ochrony roślin: 

  1. Synergy Generikc Metamitron – numer zezwolenia na wprowadzanie do obrotu  w Niemczech 00A235-00, numery partii: 94 70347, 15 2208, 15 22006, 1502203 (skradziono 6400 litrów środka); 
  1. Lamcy 100 – numer pozwolenia na handel równoległy w Niemczech 024675-00/95, numery partii: 304 3994 (skradziono 800 litrów środka). 

Rolniku !

Kupuj środki ochrony roślin tylko w legalnych punktach obrotu (adresy przedsiębiorców prowadzących obrót środkami ochrony roślin znajdują się na stronie WIORiN w Łodzi www.piorin.gov.pl/ld-rejestry).