Awaria linii telefonicznej

W związku z awarią telefonii ORANGE informujemy, że na chwilę obecną nie można połączyć się telefonicznie z Urzędem Gminy Bedlno. Na czas awarii zostaje udostępniony numer zastępczy 24 282 14 20 oraz numer 721 339 533. W razie pilnych spraw proszę dzwonić pod wskazany numer lub zgłosić się osobiście do Urzędu Gminy.