Długi majowy weekend to czas wiosennego wypoczynku i wiele osób zdecyduje się na wyjazd. Oznacza to zwiększenie natężenia ruchu na drogach województwa łódzkiego oraz związane z tym ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym okresie chętniej korzystamy z dwóch kółek, aby bezpiecznie jednośladem dotrzeć do celu na drodze musimy patrzeć i słuchać. Nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego będą czuwali policjanci, w tym ci którzy wchodzą w skład grupy „SPEED”.

W tym roku policyjne działania „Majówka 2022” rozpoczną się w piątek 29 kwietnia i potrwają do wtorku 3 maja. Jak co roku policjanci z łódzkiego garnizonu będą czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu – zarówno kierujących, jak i pieszych. Na głównych ciągach komunikacyjnych i na obszarach zabudowanych, gdzie występuje największe zagrożenie, spotkamy radiowozy nieoznakowane wyposażone w wideorejestratory oraz statyczne punkty kontroli z wykorzystaniem mierników prędkości (również z wizualizacją). Funkcjonariusze będą także obecni w rejonie węzłów komunikacyjnych takich jak dworce autobusowe i kolejowe. Pojawią się także w miejscach rekreacji i wypoczynku, gdzie będą kontrolować przestrzeganie ładu i porządku publicznego.

Przypominamy, że nadal głównymi przyczynami zdarzeń drogowych są: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie i przejeżdżanie przejść dla pieszych oraz zachowanie pieszych tj.: nagłe wtargnięcie na jezdnię czy nagminne przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych. Przypominamy, że rozsądek jest najlepszą gwarancją bezpiecznej podróży.

Przed podróżą sprawdźmy stan techniczny i wyposażenie naszego pojazdu

Zaplanujmy trasę uwzględniając warunki drogowe i pogodowe

Wyjedźmy wcześniej – wypoczęci i trzeźwi

Zadbajmy, by wszyscy podróżujący mieli zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewoźmy w fotelikach

Dostosujmy prędkość do przepisów, warunków na drodze i własnych umiejętności

Uważajmy na pieszych, rowerzystów i motocyklistów

Starajmy się odpoczywać w drodze – róbmy częste przerwy

Stosujmy się do poleceń policjantów oraz innych osób kierujących ruchem

Jednocześnie przypominamy, że w całym kraju będą obowiązywać zakazy poruszania się po drogach samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów:

30 kwietnia (sobota) od godz. 18:00 do 22:00

1 maja (niedziela) od godz. 8:00 do 22:00

2 maja (poniedziałek) od godz. 18:00 do 22:00

3 maja (wtorek) od godz. 8:00 do 22:00

Podczas długiego majowego weekendu nad naszym bezpieczeństwem czuwać będą policjanci, jednak bezpieczny wypoczynek w dużej mierze zależy od nas samych. W czasach, w których króluje bezustanny pośpiech oraz nadmiar obowiązków zwolnijmy trochę, a na pewno z naszymi rodzinami dotrzemy do celu cało i zdrowo.