Spotkanie online skierowane do osób zainteresowanych podjęciem pracy sezonowej za granicą w ramach kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy nt. pracy sezonowej w UE

 Europejskie Służby Zatrudnienia

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

 14 PAŹDZIERNIKA 2021

13.00 – 13.20

Wprowadzenie – kadra EURES – WUP w Białymstoku

 

13.20 – 14.00

Seasonalwork – bezpieczna i legalna praca sezonowa w Holandii – Maria Custers – Doradca Seasonalwork.NL

 

14.00 – 14.30

Co zrobić w przypadku naruszeń praw pracowniczych? – Urszula Kozłowska – Doradca ds. Polityki Migracyjnej i Spraw Społecznych – Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie

14.30 – 15.00

Pytania i konsultacje wybranych zagadnień

Zapisy: formularz online https://wupbialystok.praca.gov.pl/kwestionariusz-eures 

Osoby do kontaktu:

Beata Chrościńska, email: beata.chroscinska@wup.wrotapodlasia.pl , tel. 85 74 97 235

Michał Raciborski, email: michal.raciborski@wup.wrotapodlasia.pl , tel. 85 74 97 244

#Rights4AllSeasons

#EURESeasonalWorks

Program spotkania EURES_kampania