KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Deklaracja Wpłat Na Fundusze Promocji Prod. Rolno-Spożywczych – KOWR

Deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu eRolnik https://erolnik.gov.pl/#/

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego.

Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat – zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych – na: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Ryb, Fundusz Promocji Roślin Oleistych 
mogą składać Deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów
rolno-spożywczych (Fpz_f1)

    * bezpośrednio do Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy,
    * listownie,
    * za pośrednictwem ePUAP,
    * za pośrednictwem portalu eRolnik.

PISMO E-ROLNIK DO FUNDUSZY PROMOCJI