ingw

Nazwa biura IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team

Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1

Obszar wojewodztwo łodzkie powiat kutnowski

Ważność od godz. 22:00 dnia 04.03.2021 do godz. 09:00 dnia 05.03.2021

Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni drog i chodnikow po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Lech Buchert

Godzina i data wydania godz. 12:29 dnia 04.03.2021

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 łodzkie/kutnowski od 22:00/04.03 do 09:00/05.03.2021 temp. min. od -5 st. do -3 st., przy gruncie do -4 st., ślisko.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.