upał
ingw

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Upał/ 2

Obszar

województwo łódzkie powiat kutnowski

Ważność

od godz. 12:30 dnia 26.06.2024 do godz. 20:00 dnia 28.06.2024

Przebieg

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień 26.06 (środa) od 29°C do 31°C, a

27-28.06 (czwartek-piątek) od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 21°C.

Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%)

80%

Uwagi

Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Godzina i data wydania

godz. 08:51 dnia 26.06.2024

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 łódzkie/kutnowski od 12:30/26.06 do 20:00/28.06.2024 temp. maks 29-33st.C, temp min 17-21st.C.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KUTNIE

 

Prezydent Miasta,
Burmistrzowie/Wójtowie
z terenu powiatu kutnowskiego

 

ZALECENIA STAROSTY KUTNOWSKIEGO

W związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego drugiego stopnia Nr 61 prognozującego wystąpienie na terenie powiatu kutnowskiego w najbliższych dniach  w godzinach od 1230 dnia 26.06.2024r. do godz. 2000 dnia 28.06.2024r. upału, podczas którego temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 290C do 330C, temperatura minimalna w nocy
od 170C do 210C,  zalecam, w obliczu powstania sytuacji nadzwyczajnej, wykonanie następujących zadań:

1) dystrybuowanie ostrzeżenia meteorologicznego do jak najszerszej liczby osób/odbiorców/instytucji na administrowanym przez Państwa obszarze;

2) uruchomienie lokalnych systemów ostrzegania i alarmowania (komunikaty na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, kontakt z lokalnymi mediami i in.);

3) zwołanie Gminnego/Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

4) wzmocnienie gotowości służb GCZK/MCZK;

5) zapewnienie stałej łączności z PCZK;

6) sprawdzenie gotowości zasobów magazynowych (potwierdzenie przejezdności dróg dojazdowych oraz dostępność osób wydających sprzęt).

 

Daniel Kowalik

STAROSTA KUTNOWSKI