Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewcach Nadolnych