informacja

Bedlno, dnia 7.05.2024 r.

Informacja  dotycząca utrudnień w korzystaniu z  mostu w m. Orłów – Kolonia (Dąbrówka)

Informuję, że od dn. 24 czerwca 2024r. prowadzone będą prace w ramach inwestycji pn. Remont mostu nad rzeką Bzura. Stara drewniana konstrukcja mostu będzie zdemontowana, następnie zostanie zastąpiona konstrukcją stalową.

Wykonawcą robót budowlanych jest: Optem sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Według Wykonawcy  most będzie nieprzejezdny od dn. 24 czerwca 2024r. przez około 2 miesiące.

Przepraszam za utrudnienia.

Wójt Gminy

/-/ Józef Ignaczewski