ostrzeżenie

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziom u do celowego substancji w powietrzu.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Materiały

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10