Instrukcja jak segregować odpady komunalne w gminie Bedlno

Do worków żółtych wrzucamy:

 • opakowania plastikowe po artykułach spożywczych (jogurtach, lodach, serkach, kefirach, tłuszczach),
 • plastikowe butelki  po napojach,
 • opakowania plastikowe po chemii gospodarczej i kosmetykach,
 • plastikowe doniczki,
 • styropian opakowaniowy,
 • foliowe torebki, worki, reklamówki,
 • opakowania z metalu (np. puszki po napojach, konserwach),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • plastikowe i metalowe zakrętki, korki, kapsle,
 • opakowania z folii aluminiowej,
 • opakowania po kawie, słodyczach, chipsach itp.,
 • kartoniki tetra pak (np. po napojach, mleku).

Uwaga. Jeśli to możliwe starajmy się oczyścić silnie zabrudzone opakowania. Zgniatajmy puszki i butelki przed wyrzuceniem do worka.

Do worków żółtych nie wrzucamy:

 • opakowań po środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach, lakierach, butelek i pojemników z zawartością, zabawek wielomateriałowych,
 • tubek po pastach, opakowań po aerozolach.
 • opakowań  po olejach technicznych.

_____________________________________________________

Do worków zielonych wrzucamy:

 • opakowania szklane bezbarwne i kolorowe np.  słoiki lub butelki po żywności i kosmetykach.

Do worków zielonych nie wrzucamy:

 • szyb okiennych, szyb samochodowych, luster,
 • porcelany, kryształów, szkła „nietłukącego” np. ARCOROC, DURALEX,
 • lamp jarzeniowych, żarówek, kineskopów,
 • stłuczki szklanej,
 • szkła okularowego.

_____________________________________________________

Do worków niebieskich  wrzucamy:

 • opakowania z papieru lub tektury, papier pakowy,
 • gazety, katalogi, czasopisma, prospekty, foldery,
 • zeszyty, książki, papier szkolny i biurowy,
 • ścinki papierowe, worki papierowe.

Uwaga. Kartony i pudełka tekturowe należy rozkładać przed wyrzuceniem, aby zajmowały jak najmniej miejsca w worku.

Do worków niebieskich  nie wrzucamy:

 • zatłuszczonego i silnie zabrudzonego  papieru,
 • pampersów i podkładek, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych, serwetek,
 • papieru foliowanego,
 • tapet, worków po cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • kalki, papieru termicznego np. paragonów.

________________________________________________________

Bioodpady/odpady zielone(np. skoszona trawa, liście, drobne gałązki drzew i krzewów, kwiaty i inne rośliny doniczkowe, kwiaty ogrodowe, obierki, skórki, ogryzki, łupiny orzechów, skorupki jaj) należy zagospodarować w przydomowych kompostownikach. Osoby, które nie kompostują bioodpadów przekazują je do tzw. „gniazda odbioru odpadów ulegających biodegradacji”w terminach ustalonych w harmonogramie.

____________________________________________________

Do pojemnika czarnego wrzucamy odpady pozostałe po segregacji w tym m.in.:

 • zatłuszczone opakowania pergaminowe, pergaminowo-foliowe np. po smalcu, maśle, margarynie,
 • pampersy i podkładki, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, serwetki, waciki,
 • filtry z odkurzacza, zmiotki,
 • zużytą, zniszczoną, zabrudzoną odzież i buty,
 • opakowania po farbach, lakierach,
 • niedopałki papierosów, zimny popiół,
 • torebki z herbatą, filtry do kawy,
 • tubki po pastach, gąbki łazienkowe i kuchenne, plastikowe listki po lekarstwach.

____________________________________________________

Przeterminowane lekarstwa: należy wrzucać do specjalnych pojemników  w  aptekach  na terenie gminy Bedlno.

Zużyte baterie: należy wrzucać do specjalnych pojemników w placówkach szkolnych i Urzędzie Gminy Bedlno.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Bedlno prowadzony jest przez PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Adres PSZOK: Kutno, ul. Łąkoszyńska127,  PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Do PSZOK mieszkańcy mogą dostarczać  następujące odpady komunalne zebrane selektywnie: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia,  odpady  niekwalifikujące  się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,  zużyte opony (do 4 szt. opon samochodowych/motorowych/rowerowych z gospodarstwa domowego/rok), odpady budowlane i rozbiórkowe (do 30 kg z gospodarstwa domowego/rok) oraz  tekstylia i odzież.

Uwaga

Wszyscy mieszkańcy gminy Bedlno zobowiązani są do segregowania odpadów.

Podmiot odbierający odpady będzie kontrolował, realizację segregacji odpadów przez mieszkańców. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania (np. w  koszu na zmieszane odpady  będą znajdowały się odpady, które powinny być w kolorowych workach) mieszkańcy nieruchomości zostaną obciążeni wyższą stawką opłaty tj. 44 zł od osoby na 1 miesiąc.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o niespalanie odpadów!

Spalanie odpadów jest bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi  i środowiska. Substancje uwalniane podczas spalania odpadów powodują nowotwory, alergie, choroby układu oddechowego.

Pamiętajmy, że płacimy za wytwarzane i przekazywane do zagospodarowania odpady. Jak ograniczyć wytwarzanie zbędnych odpadów?

 • Idąc na zakupy zabieraj ze sobą torbę wielorazową.
 • Wybieraj produkty bez zbędnych opakowań.
 • Zrezygnuj z jednorazowych naczyń.
 • Oddawaj potrzebującym rzeczy, których nie potrzebujesz.
 • Kompostuj bioodpady.