Ostrzeżenie meteorologiczne
ingw

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Przymrozki/ 1

Obszar

województwo łódzkie powiat kutnowski

Ważność

od godz. 23:00 dnia 17.04.2024 do godz. 08:00 dnia 18.04.2024

Przebieg

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C.

Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%)

80%

Uwagi

Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Godzina i data wydania

godz. 11:46 dnia 17.04.2024

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 łódzkie/kutnowski od 23:00/17.04 do 08:00/18.04.2024 temp. min -1 st., przy gruncie -3 st.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.