Bedlno, 16.04.2024r.

                    

Rolnicy Gminy Bedlno

 

 ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam Państwa na bezpłatne dwudniowe szkolenia:

  1. Tematyka szkolenia: KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW ŻYWNOŚCI

Termin:  dn. 25 i 26 kwietnia 2024r. (czwartek, piątek) od godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury  w Bedlnie.

  1. Tematyka szkolenia: PRZETWÓRSTWO NA POZIOMIE GOSPODARSTWA ROLNEGO I ROLNICZY HANDEL DETALICZNY

Termin:  dn. 9-10 maja  2024r. (czwartek, piątek)

Dzień 1-szy :  tj. 9 maja  2024r. (czwartek) od godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury  w Bedlnie.

Dzień 2-gi  tj. 10 maja  2024r. (piątek ) od godz. 9.00 – wyjazd do Winnicy Witaj Słońce w gm. Oporów.

W trakcie szkoleń przewidziane są przerwy  kawowe i obiady.

Uczestnicy uzyskują certyfikaty  ukończenia szkoleń. 

Uczestnikami szkoleń   mogą być: rolnicy, domownicy rolników (powyżej 16 roku życia), małżonkowie rolników, uczniowie szkół rolniczych (powyżej 16 roku życia),  osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Ilość uczestników szkolenia  ograniczona do 30 osób.

Zainteresowane osoby proszę o potwierdzenie do dn. 23 kwietnia 2024r.  udziału w szkoleniu     tel. 24 282 19 24 (Urząd Gminy w Bedlnie). 

       Z    poważaniem,

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

Zapraszamy na szkolenia
Zapraszamy na szkolenia
Zapraszamy na szkolenia