Remont mostu nad rzeką Bzura

Remont mostu nad rzeką Bzura

W dniu 20 marca 2024  roku w Urzędzie Gminy w Bedlnie  Pan Józef Ignaczewski  Wójt  Gminy podpisał umowę na inwestycję pn. Remont mostu nad rzeką Bzura. Wykonawcą zadania będzie spółka  Optem Sp. z o.o. z Gdańska. Po podpisaniu umowy przekazano Wykonawcy plac budowy w m. Orłów – Kolonia. Planowany termin wykonania zadania: do 30 września 2024r.

Obiekt istniejący zbudowany jest z  drewna, elementy konstrukcyjne mostu są  złym stanie technicznym. Planowany most będzie wykonany w konstrukcji stalowej ze stalową płytą opartą na podporach.

 

Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację Inwestycji wynosi łącznie 1.454.557,66 PLN.

Inwestycja dofinansowana jest  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota Promesy wynosi 1.381.393,00 PLN co stanowi 94,97 % wartości Inwestycji.