Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

Mechanizmy wsparcia dochodów gospodarstw rolnych poprzez płatności bezpośrednie 2024: 

nowe wymogi warunkowość i ekoschematy które odbędzie się w dniach:

21 i 28 lutego 2024 r. (środa)  o godz. 1000

w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie

obowiązkowy zapis na szkolenie pod numerem telefonu 519 301 056

ŁODR w Bratoszewicach

Andrzej Karniszewski