informacja

Bedlno, dn. 23.11.2023 r.

    

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU 

Wójt Gminy Bedlno zaprasza do składania ofert na zakup samochodu, marki FS Lublin o numerze rejestracyjnym  EKU 39NF.

1.Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno

2.Przedmiot sprzedaży:

Marka: FS Lublin

Model pojazdu: Lublin 3322 2.9t

Nr rejestracyjny: EKU 39NF

Rok produkcji: 1999

Numer identyfikacyjny VIN: SUL332212X0037583 

Rodzaj pojazdu i przeznaczenie: samochód ciężarowy do 3,5 t

Pojemność silnika: 2417 cm

Kolor: czerwony 

Stan techniczny pojazdu :

Pojazd z licznymi śladami zarysowań, odpryskami powłoki lakierniczej oraz ogniskami korozji.  Widoczne liczne wycieki płynów eksploatacyjnych z silnika i układu przeniesienia napędu. Widoczne ślady przeprowadzonej naprawy blacharsko – lakierniczej.

Oferent jest zobowiązany odebrać pojazd osobiście.  

Samochód można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu. 

4.Termin odbioru auta:

Nie później niż do 22 grudnia 2023 r.

5.Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z formularzem ofertowym

6.Kryterium i sposób wyboru oferty:

Kryteria oceny ofert: cena 100%.

Zamawiający niezwłocznie dokona wyboru oferty i podpisze umowę z wybranym wykonawcą na wykonanie zamówienia w możliwie najkrótszym terminie.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub na adres mailowy. 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę proszę złożyć do dnia 11.12.2023 r. do godz. 15:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Bedlnie Bedlno 24, 99-311 Bedlno (adres sprzedającego),

– za pośrednictwem poczty elektronicznej:  ug@bedlno.pl, mwolszczak@ugbedlno.pl (adres e-mail).

8.Cena wywoławcza pojazdu:

4.700,00 zł

9.Warunki szczegółowe po dokonaniu wyboru oferty i warunki płatności :

Wydanie pojazdu nastąpi po dokonaniu wpłaty, którą należy uiścić najpóźniej do 21.07.2023 r. na konto Urzędu Gminy Bedlno umiejscowione w Banku Spółdzielczym „Wspólna Praca” w Kutnie Nr 24 9021 0008 0010 6454 2000 0003 lub w kasie tut. Urzędu.

Informacje dodatkowe:

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego lub stwierdzenia, że procedura zapytania ofertowego nie przyniosła rezultatu bez podania przyczyny.

  Kontakt w sprawie niniejszego zapytania:

tel.                              24 282 19 24
w terminach              w godzinach pracy sprzedającego 7.30 – 15.30

WÓJT GMINY

/-/Józef Ignaczewski

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

Bedlno, dn. 23.11.2023 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU 

Wójt Gminy Bedlno zaprasza do składania ofert na zakup samochodu, marki DAEW./ANDO./INT. Lublin o numerze rejestracyjnym  EKU K747

1.Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno

2.Przedmiot sprzedaży:

Marka: DAEW./ANDO./INT

Model pojazdu: Lublin 3

Nr rejestracyjny: EKU K747

Rok produkcji: 2000

Numer identyfikacyjny VIN: SUL332212Y0044057 

Rodzaj pojazdu i przeznaczenie: samochód ciężarowy do 3,5 t

Pojemność silnika: 2417 cm

Kolor: czerwony

  1. Stan techniczny pojazdu :

Samochód o znacznym zużyciu eksploatacyjnym, znacznie skorodowany, liczne wgniecenia i zarysowania, odpryski powłoki lakierniczej. Siedzenia we wnętrzu pojazdu podarte. Liczne wycieki płynów eksploatacyjnych w komorze silnika i skrzyni biegów.

Oferent jest zobowiązany odebrać pojazd osobiście.  

Samochód można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu.

4.Termin odbioru auta:

Nie później niż do 22 grudnia 2023 r.

5.Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z formularzem ofertowym

6.Kryterium i sposób wyboru oferty:

  • Kryteria oceny ofert: cena 100%.
  • Zamawiający niezwłocznie dokona wyboru oferty i podpisze umowę z wybranym wykonawcą na wykonanie zamówienia w możliwie najkrótszym terminie.
  • O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub na adres mailowy.
  1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę proszę złożyć do dnia 11.12.2023 r. do godz. 15:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Bedlnie Bedlno 24, 99-311 Bedlno (adres sprzedającego),

– za pośrednictwem poczty elektronicznej:  ug@bedlno.pl, mwolszczak@ugbedlno.pl (adres e-mail).

8.Cena wywoławcza pojazdu:

4.000,00 zł

9.Warunki szczegółowe po dokonaniu wyboru oferty i warunki płatności :

Wydanie pojazdu nastąpi po dokonaniu wpłaty, którą należy uiścić najpóźniej do 21.07.2023 r. na konto Urzędu Gminy Bedlno umiejscowione w Banku Spółdzielczym „Wspólna Praca” w Kutnie Nr 24 9021 0008 0010 6454 2000 0003 lub w kasie tut. Urzędu.

  1. Informacje dodatkowe:

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego lub stwierdzenia, że procedura zapytania ofertowego nie przyniosła rezultatu bez podania przyczyny.

  Kontakt w sprawie niniejszego zapytania:

tel.                              24 282 19 24
w terminach              w godzinach pracy sprzedającego 7.30 – 15.30

WÓJT GMINY

/-/Józef Ignaczewski

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: