Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach PZDR Kutno

zaprasza rolników oraz wszystkie osoby zainteresowane na szkolenie na temat:

,,Podstawowym warunkiem przyznania wsparcia w pełnej wysokości w ramach płatności bezpośrednich jest spełnienie przez beneficjenta norm i wymogów warunkowości”

„GAEC 6 – Minimalna pokrywa glebowa w najbardziej newralgicznych okresach

GAEC 7 – Zmianowanie i dywersyfikacja upraw na gruntach ornych

GAEC 8 – Utrzymanie elementów i obszarów nieprodukcyjnych” 

oraz

„Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych”  

w dniu: 23.11.2023r. o godzinie 10.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie 

Organizator:  Andrzej Karniszewski  tel. 519 301 056