Aktualny stan pogody ze stacji meteorologicznej w Żeronicach
ingw

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 69

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady śniegu/ 1

Obszar

województwo łódzkie powiat kutnowski

Ważność

od godz. 15:00 dnia 17.11.2023 do godz. 16:00 dnia 18.11.2023

Przebieg

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%)

75%

Uwagi

Brak.

Godzina i data wydania

godz. 08:52 dnia 17.11.2023

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 łódzkie/kutnowski od 15:00/17.11 do 16:00/18.11.2023 przyrost pokrywy 15 cm.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.