Rządowego Funduszu Polski Ład

Modernizacja kompleksu oświatowo–sportowego w Szewcach Nadolnych gmina Bedlno.

Rządowego Funduszu Polski Ład

Gmina Bedlno w lipcu br. złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR. Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN) wynosi 3.600.000,00. Przedmiotowy wniosek Gminy Bedlno rozstał rozpatrzony pozytywnie. We wrześniu 2023r. Gmina otrzymała promesę wstępną  na kwotę 3.520.000,00 PLN. Planowany Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji wynosi 2,22 % tj. 80.000,00 PLN.

Projekt obejmuje prace w szkole i na boisku, w tym m.in.:

– kompleksową termomodernizację – wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza wraz z wymianą dachu

– wymianę wewnętrznych instalacji c.o.; c.w.u.; wod-kan.

– przebudowę zewnętrznej kanalizacji

– wykonanie pompy ciepła i instalacji PV, współpracującej z istniejącym kotłem olejowym

– remont sanitariatów

– remont i wymianę podłóg

– okładziny ścian wewnętrznych; malowanie ścian i sufitów

– modernizację instalacji elektrycznej

– dostosowanie wejścia głównego dla niepełnosprawnych.

–  kompleksu sportowego składającego się z: wielofunkcyjnego boiska sportowego (piłka ręczna, koszykowa, siatkowa, tenis ziemny),  tartanowa bieżnia, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą.

Przewidywany termin realizacji zadania: 2024r.