KOMUNIKAT DOTYCZĄCY APLIKACJI SUSZOWEJ  

Informujemy, że od 20 września rolnicy mogą podpisać i wysłać wniosek o szacowanie strat suszowych za pośrednictwem aplikacji suszowej dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/, jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy są objęte zagrożeniem wystąpienia suszy. Złożenie protokołu z oszacowania szkód wygenerowanego przez aplikację publiczną będzie warunkiem ubiegania się o pomoc suszową. Po wysłaniu wniosku nie będzie możliwości wprowadzenia zmian. Wniosek przez aplikację należy złożyć do 15 października 2023 roku.

Aby złożyć wniosek przez aplikację trzeba mieć założony profil zaufany (który po założeniu można potwierdzić min. w Biurze powiatowym ARiMR lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej) oraz mieć przygotowane:

– numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

– login i hasło do aplikacji eWniosek w celu zaimportowania danych dotyczących działek rolnych zgłoszonych do dopłat bezpośrednich

– skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych, jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,

– dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Zgodnie z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymaną z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, przekazujemy informacje dotyczące logowania do aplikacji suszowej.

W załączeniu skan pisma.

PISMO RT-II.7160.25.2023