Informuję, że Gmina Bedlno podpisała umowę z firmą „SO-MASZ” S.C. JANUSZ SOCHA, KRZYSZTOF SOCHA z siedz. w  Łasku na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Usuwanie ww. odpadów dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wykonawca „SO-MASZ”  skontaktuje się telefonicznie z rolnikami, którzy zgłosili w Gminie  odpady rolnicze do odbioru, w celu ustalenia terminu odbioru folii i innych odpadów.

Planowany termin odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag: wrzesień 2023r.

Zainteresowani rolnicy mogą zgłaszać jeszcze udział w projekcie do Urzędu Gminy w Bedlnie.