Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 14 w Bedlnie z dnia 4 września 2023r.

 

Na podstawie § 14 ust. 3 Uchwały Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 14 w Bedlnie zawiadamia członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego , że w okręgu wyborczym Nr 14 w Bedlnie w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w/w okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się.  Za wybranych członków Rady Powiatowej  Komisja Okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów:

    1. Andrzej Robert Górczyński, Okręg nr 14 w Bedlnie

( Imię , imiona, nazwisko oraz oznaczenie okręgu)

    1. Konrad Eugeniusz Olejniczak, Okręg nr 14 w Bedlnie

 

Przewodniczący Komisji Okręgowej

/-/ Anna Łąpieś